Kontaktirajte nas

Pravodobno reagiranje znači sigurno rješavanje konkretnih prometnih situacija

Pravodobno reagiranje
Nakon male stanke pozdravljam cijenjenu ekipu. Kako sam zadnji put najavio današnja tema je Pravodobna reakcija, koja nam osigurava sigurno rješavanje konkretnih prometnih situacija a to nam je vrlo bitno jer time izbjegavamo moguće daljnje posljedice.

Bilo koja nepravodobno donesena odluka o načinu postupanja može imati za posljedicu naglo izvođenje pravilne radnje vozilom ili izvođenje pogrešne radnje vozilom, što u pravilu uvijek predstavlja vrlo velik rizik.

Svaki vozač ili kandidat koji se osposobljava za vozača u autoškoli koji se približava raskrižju ili obilježenom pješačkom prije­lazu mora predvidjeti da pješak može iznenada stupiti na obilje­ženi pješački prijelaz ispred vozi­la i pravodobno donijeti odluku o propuštanju pješaka.

Kada se tako predviđa i odmah počinje usporavati, imat ćemo dovoljno vre­mena za pravilno reagiranje a upravo se u autoškoli radi na takav način. Ako reagiramo tek onda kada vidimo pješaka na pješačkom prijelazu, odluku o propuštanju pješaka donosimo prekasno i tada moramo naglo kočiti i izbjegavati nalet na pješaka ili pješake, što je vrlo opasno i rizično. I svako oklijevanje i neodlučnost u postupanju predstavlja rizik jer se gubi vrijeme potrebno za pravodobno postupanje.
Ako vozači, bez obzira na ispravnost odluke, pravodobno reagiriraju, ostavljaju dovoljno vremena i ostalim sudionicima u prometu da is­pravno reagiraju na njihovu moguću pogrešku.

Eto dragi moji toliko za ovaj put uz najavu za sljedeći puta kada ćemo govoriti samom Vremenu reagiranja.

Lp, Vaš Bero

Pravodobno reagiranje