Kontaktirajte nas

Procjena opasnosti prometne situacije i donošenje pravilne odluke

Pozdrav cijenjenoj ekipi, nakon malog odmora evo mene opet i to u pravo vrijeme za našu današnju temu a to je Procjena opasnosti vozača. Prilikom donošenja odluke, vozač treba uzeti u obzir i najčešće uzroke prometnih nesreća, te na temelju njih pravodobno predvidjeti rizičnu situaciju i procijeniti moguću opasnost kako za sebe tako i za sve druge sudionike u prometu.
Za pravilnu i točnu procjenu razine opasnosti određene prometne situacije posebno je važno predviđanje. Bez obzira na uvjete vožnje, vozač uvijek mora predvidjeti moguće iznenadne i opasne situacije. Sposobnost predviđanja opasnosti bitna je za razvoj navika ponašanja u prome­tu.
Sposobnost predviđanja namjera drugih vozača ili drugih sudionika prometa uvjet je za pravilnu i točnu procjenu i reagiranje u prometnoj situ­aciji. Konstantno pračenje i procjenjivanje u vožnji je nužno jer tako tijekom vožnje izostaju iznenađenja i nepripremljene reakcije. Stoga tijekom vožnje treba izbjegavati svaku aktivnost zbog koje bi izostala ili zakasnila procjena te pravilno reagiranje (kao što je, na primjer, tele­foniranje, pisanje ili čitanje SMS poruka, traženje postaja na radio-prijemniku, promjena CD-a, pa čak i razgovor sa suvozačem ili put­nicima u vozilu). Sve takve aktivnosti odvlače pozornost i dekoncentriraju vozača.
Donošenje pravilne odluke o postupanju tijekom vožnje temelji se na poznavanju sigurnosnih pravila i čimbenika opasnosti i rizika koji se odnose na:

• karakteristike ceste koje vozač stalno vidi, kao što su, primjerice, zavoji, prijevoji, raskrižja, zapreke, vozila, drugi sudionici u pro­metu i si.

• karakteristike okoline ceste koje nisu vidljive, kao što su, primjeri­ce, nepredvidljivost postupaka drugih sudionika u prometu, za­preke koje se ne mogu vidjeti zbog ograničene preglednosti i si.
Za procjenu opasnosti i donošenje odluke vozač mora uzeti u obzir i ostale čimbenike koji utječu na ispravnost odluke, kao što su vre­menski uvjeti, vidljivost, stanje vozila, prometni uvjeti i ponašanje drugih vozača.
Toliko za ovaj put s najavom da ćemo sljedeći puta pričat priču o Pravodobnom reagiranju.

Lp, Vaš Bero

Procjena opasnosti